Tourn fortsätter att växa.

Vi arbetar idag med Sveriges bästa profiler inom influencer marketing och de starkaste varumärkena är våra uppdragsgivare. För att skapa ännu bättre förutsättningar för framgångsrika samarbeten mellan influencers och uppdragsgivare krävs att vi kan ta fram snabba och relevanta inlägg eller kampanjer.

Det är här du kommer in: